HOME
 
 

Akce

  

   

Archiv akcí
(anotace přednášek, závěrečná hodnocení...)

Papír- tisk - obaly 2005

16.5.2005
EmbaxPrint
Brno

 

SPPC na veletrhu EmbaxPrint 2005

Jak se stalo v posledních ročnících tradicí, podílela se SPPC na přípravě doprovodných programů mezinárodního veletrhu EmbaxPrint 2005 a také se jej zúčastnila se svým stánkem. Zkusme popořadě trochu okomentovat tyto aktivity Společnosti. 

Nejdříve se vraťme na pondělí 16. 5. 2005 - den před zahájením veletrhu. V tento den jsme uspořádali již III. Mezinárodní konferenci Papír - Tisk - Obaly. Jak je zvykem, je tato konference vždy průřezová, její zaměření není omezeno na úzký okruh problematiky. Nechci rozebírat jednotlivé přednášky, pro zájemce jsou k dispozici na sekretariátu SPPC, pouze bych se zastavil u účasti na konferenci. Nebylo chybou SPPC, že její termín vyšel na den svatodušních svátků v katolických zemích, odkud tradičně přijíždějí zahraniční účastníci, tedy zejména ze SRN a Rakouska. Termín je dán zahájením veletrhu a je znám dlouho dopředu. Například pro rok 2007 je stanoven již nyní na 22. - 25.5. Bohužel sváteční dny ovlivnily účast ze zahraničí natolik, že se konference zúčastnili prakticky jen zahraniční přednášející a dále účastníci ze Slovenska. A to byla škoda. Program byl zajímavý, organizační zajištění (zajišťovalo Kongresové centrum Brno) na standardní vysoké úrovni, podařil se, snad s výjimkou námitek na kvalitu jídla, i společenský večer. Ale i tak bylo na 120 účastníků spokojeno a věříme, že se s nimi sejdeme i na konferenci příští. Ta by se měla konat 21.5.2007 tedy tradičně den před zahájením veletrhu. Tuto tradici chceme dodržet, zvažujeme ale, vzhledem ke stoupajícím cenám a klesající úrovni služeb se změnou prostředí pro také tradiční společenský večer. Tím se dostaneme snad i na ještě přijatelnější úroveň vložného, která byla u některých zúčastněných i těch nezúčastněných předmětem kritiky. Přitom ve srovnání s akcemi, pořádanými v tradičních zemích EU je vložné na naše akce stále ještě velmi nízké - to by ale vyžadovalo hlubší rozbor a na ten není v tomto příspěvku prostor.

V den zahájení veletrhu byl otevřen také již tradiční stánek SPPC v pavilonu A2. Tento stánek slouží nejen pro prezentaci Společnosti jako takové, ale umožňujeme v něm našim individuálním i kolektivním členům zúčastnit se veletrhu při výrazně menších nákladech, než kdyby na něj šli samostatně. Zájem byl, a pokud bude i příště připravíme stánek znovu. Možná se přidají další členové SPPC a bude tak naše expozice ještě pestřejší a snad i zajímavější.

Třetí tradiční již akcí je Mezinárodní studentský seminář, který pořádáme třetí veletržní den. I letos byl velmi zajímavý, opět se zvýšil počet škol, ze kterých přijeli studenti a doktoranti, zvýšil se i počet diváků. Osm aktivních účastníků z pěti vysokých škol tří zemí předvedlo výsledky své odborné a vědecké činnosti. Zdá se, že v tomto směru se nemusí náš obor budoucnosti obávat - mladá, nastupující generace je dobře vybavená vědomostmi, má dostatek sebevědomí i potřebného přehledu. To vše se ukázalo i při diskuzi (tak jako referáty vedené v angličtině) mezi studenty a pedagogy. Pokud se bude úroveň i zastoupení na těchto seminářích vyvíjet jako dosud, bude stávající sál již malý (i letos už se nevešli všichni zájemci) a budeme muset hledat jiné prostory. Věříme, že díky Veletrhům Brno, a.s., které tuto akci, stejně jako naše další aktivity v rámci veletrhu EmbaxPrint podporují, se to opět podaří.

Tolik tedy k aktivitám SPPC v rámci veletrhu EmbaxPrint 2005. Nechci hodnotit veletrh jako takový, neviděl jsem vše, to přenechám zodpovědným. Nemohu si ale odpustit jednu poznámku k účasti papírenského průmyslu. Zatímco před 10 léty se tvrdě bojovalo mezi papírnami o místo v pavilonu A, obsazeny byly tehdy i galerie, naskytl se letos návštěvníkům pohled na zcela prázdný pavilon A1 (viz foto). A to mluví samo za sebe. Snad se nad tím zodpovědní činitelé našich firem zamyslí. Je škoda, že prezentace tohoto tradičního odvětví českého i slovenského průmyslu byla tak nízká. Snad někdy příště, uvidíme.