2.5.2018

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. a Odborná skupina Papír - Lepenky - Obaly
spolu s Obalovou asociací SYBA vás zvou na

Odbornou konferenci


Výroba obalů v 21. století

  Wine Wellnes, Hotel Amande Hustopeče

7. června 2018


Konference je určena pro zpracovatele papíru a lepenek, majitele a pracovníky tiskáren, technické pracovníky, pracovníky oddělení návrhů a vývoje, technology, vedoucí výroby, mistry, kvalitáře, marketingové pracovníky, prodejce.

Veškeré informace o konferenci naleznete zde nebo na pozvánce (pdf)

Přečtěte si:

Přihlášku na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 30.5.2018 na adresu: 

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
Ludmila Belicová - tajemnice SPPC
Novotného lávka 200/5
116 68 Praha 1- Staré Město

l.belicova@seznam.cz
6.4.2018

Společnost průmyslu papíru a celulózy - odborná skupina Papír-Lepenky-Obaly připravuje ve spolupráci s Obalovou asociací SYBA 

Odbornou konferenci


Výroba obalů v 21. století

  Wine Wellnes, Hotel Amande Hustopeče

7. června 2018

 Podrobnosti ke konferenci se připravují.
 


15.5.2017

19. Mezinárodní konference


Papír a celulóza 2017

Hotel Diana, Velké Losiny


14. - 16. 6. 2017

 

Přihlášky na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 6.6.2017 na adresu:

l.belicova@seznam.cz

Společnost průmyslu papíru a celulózy
Ludmila Belicová - tajemnice SPPC
Novotného lávka 200/5
116 68 Praha 1- Staré Město
 


30.1.2017

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. při ČS VTS Praha připravuje pro pracovníky celulózo-papírenského průmyslu v Čechách i na Slovensku již tradiční 

Mezinárodní konferenci


Papír a celulóza 2017

14. - 16. 6. 2017
Hotelu Diana, Velké Losiny

Tematické zaměření:  

Novinky z oblasti pomocných chemických prostředků ve výrobě celulózy a papíru.

V odborném programu představí významné dodavatelské firmy nové trendy v aplikacích chemických prostředků. 

Prezentace připravily i firmy zajišťující další technologické prostředky pro výrobu papíru a lepenek. 

Své zkušenosti s užíváním pomocných technologických prostředků budou referovat i zástupci českých a slovenských papírenských firem. 

Připravuje se i studentská sekce, v rámci které proběhnou prezentace studentů vysokých škol z České i Slovenské republiky. 

Po skončení odborného programu bude pro účastníky připraven společenský večer a exkurze. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Veškeré další informace Vám poskytne tajemnice společnosti SPPC

Ludmila Belicová 
tel.: 777 313 897

l.belicova@seznam.cz


<< ">< 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 > >>