XV. Mezinárodní konference

PAPÍR  A  CELULÓZA  2008

Brno, 1. – 2. říjen

 

         

O H L É D N U T Í

Ve dnech 1. a 2. 10. pořádala SPPC již patnáctou mezinárodní konferenci Papír a celulóza, tentokrát 2008. Konference se konala za podpory a spolupráce Asociace českého celulózo-papírenského průmyslu (ACPP) a Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR.

Konference se zúčastnilo 120 odborníků z 9 zemí Evropy, kteří vyslechli celkem 18 odborných referátů. Témata byla orientována převážně na dřevo, jako hlavní surovinu pro celulózo-papírenský průmysl. Druhý den  byl věnován ekologii a vývoji biopaliv na bázi dřeva, respektive celulózy. Součástí konference byla i výstavka a posterová prezentace prací studentů papírenské technologie z Univerzit v Pardubicích a Bratislavě. V rámci slavnostního večera byla předána Cena za celoživotní zásluhy o papírenský průmysl za rok 2008 známému odborníkovi, projektantovi Ing. Ivanovi Svobodovi z Ružomberku.

Konferenci hodnotí SPPC jako úspěšnou jak po stránce odborné tak i společenské.

 


(Po kliknutí se fotografie otevře ve větším formátu v novém okně)


(
Po kliknutí se fotografie otevře ve větším formátu v novém okně)


(Po kliknutí se fotografie otevře ve větším formátu v novém okně)


(Po kliknutí se fotografie otevře ve větším formátu v novém okně)

Předsednictvo konference, hovoří ing. Klimša, prezident ACPP Konference se zúčastnilo 120 odbroníků z 9 zemí Cenu za celoživotní zásluhy o papírenský průmysl
převzal 2 měsíce před 85. narozeninami projektant Ing. Ivan Svoboda z Ružomberku.
Ing. Ivan Svoboda


Stránky konference (program)

Hlavní partneři:

 

 

zpět