ODBORNÁ KONFERENCE

VÝROBA OBALŮ V 21. STOLETÍ

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

 

Místo konání

 • Wine Wellness Hotel Amande
  Konferenční sál Pálava
  Husova 8
  693 01 Hustopeče
   
  www.amandehotel.cz

 

Vložné

 • pro členy SPPC a SYBA 3 400,- Kč
 • pro nečleny SPPC a SYBA 3 900,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

 • náklady na celodenní stravování
 • organizační a technické náklady pořadatele
 • sborník přednášek
 • společenský večer


Ubytování

Wine Wellness Hotel Amande
(Husova 8, Hustopeče, www.amandehotel.cz)

Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna prostřednictvím SPPC v Hotelu Amande. 
Úhradu za ubytovací služby si provede každý účastník individuálně na recepci v hotovosti nebo kartou

Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění rezervace.

 

Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v předsálí za poplatek 5 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

 • vložné
 • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 170618

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově při registraci před konferencí. K platbě bude vystaven daňový doklad. 

SPPC, z.s. není plátce daně z přidané hodnoty!


Termíny

Přihlášky na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 30.5.2018.
(Adresy viz kontakt)


Kontakt:

Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC, z.s.
Novotného lávka 200/ 5
116 68 Praha 1 - Staré Město