3. ODBORNÁ KONFERENCE

TISSUE 365 III. 
Produkt denní spotřeby

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

 

Místo konání

 

Vložné

  • pro členy SPPC 3 400,- Kč
  • pro nečleny SPPC 3 900,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

  • náklady na stravování
  • organizační a technické zajištění konference
  • simultánní tlumočení
  • zpracování souhrnu přednášek

Ubytování

Hotel Kraví Hora
(Bořetice 510, Bořetice (okres Břeclav), www.kravihora.cz)

Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna prostřednictvím SPPC v Hotelu Kraví Hora. 
Platbu za ubytovací službu si uskuteční každý účastník individuálně v hotovosti nebo platební kartou, přímo v recepci hotelu. 

Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění rezervace.

Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu v předsálí za poplatek 5 000 Kč.

Platby

Poplatek za:

  • vložné
  • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 07118

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově při registraci před konferencí. K platbě bude vystaven daňový doklad. 

SPPC, z.s. není plátce daně z přidané hodnoty!

Termíny

Přihlášky na konferenci, případně na pronájem prezentačního stolu, nebo urychleně poštou do 30.10.2018. 
(Adresy viz kontakt)

Programový výbor

Ing. Eva Chochlíková
Ing. Ivo Charvát
Ing. Milan Štolc

Kontakt

Organizační zajištění a informace:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC, z.s.
Novotného lávka 200/ 5
116 68 Praha 1 - Staré Město