Program  konference

ORGANIZACE

P Ř I H L Á Š K A
(K ÚČASTI I UBYTOVÁNÍ)

POZVÁNKA NA KONFERENCI (PDF)

P Ř E D N Á Š K Y

 

 

Hlavní partneři:

Mediální partner

Tisk a grafika