TISSUE 365
produkt denní spotřeby
 

Mikulov 2014

 

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

Místo konání


Vložné

  • pro členy SPPC 3400,- Kč
  • pro nečleny SPPC 3900,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

  • náklady na stravování
  • organizační a technické zajištění konference
  • simultánní tlumočení
  • zpracování souhrnu přednášek


Ubytování

Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna prostřednictvím SPPC v Hotelu Zámeček.
Platbu za ubytovací službu si uskuteční každý účastník individuálně v hotovosti nebo
platební kartou přímo v recepci hotelu.
Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění rezervace!


Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu  v
předsálí za 5 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

  • vložné
  • prezentaci své firmy

poukažte na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 121114

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

Ve výjimečných případech je možno zaplatit  hotově při registraci před konferencí. Pokladní doklad je zároveň daňovým dokladem.

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Přihlášky na konferenci

Případně na pronájem prezentačního stolu zašlete e-mailem,
nebo urychleně poštou do 3.11.2014


Kontakt:

Programový výbor:
Ing. Eva Chocholíková
Ing. Martina Tošalová
Ing. Ivo Charvát
Ing. Erich Novák, CSc.

Organizační zajištění a informace:

Ludmila Belicová, tajemnice SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz 

SPPC
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1 - Staré Město

zpět na úvod
program
stránka SPPC


 

 

 

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER
 

 

 

PARTNEŘI