XX. Mezinárodní konference

PAPÍR A CELULÓZA 2019


12. - 14. června

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

 

Místo konání

 

Vložné

  • pro členy SPPC 4 700,- Kč
  • pro nečleny SPPC 5 500,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

  • náklady na stravování
  • organizační a technické zajištění konference
  • zpracování souhrnu přednášek na CD
  • společenský večer
  • exkurze

Ubytování

Wine Wellness Hotel Amande
(Husova 8, Hustopeče, www.amandehotel.cz)

SPPC zajistila rezervaci ubytování v místě konání konference – Wine Wellness Hotel Amande Hustopeče. 
Součástí přihlášky k účasti na konferenci je i přihláška na ubytování.

Platbu za ubytovací službu si uskuteční každý účastník individuálně v hotovosti nebo platební kartou, přímo v recepci hotelu. 

Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu (popřípadě stojanu) v předsálí za poplatek 10 000 Kč.

Platby

Poplatek za:

  • vložné
  • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 120619

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC, z.s. není plátce daně z přidané hodnoty!

Termíny

Přihlášky na konferenci a prezentaci firmy zašlete e-mailem, nebo urychleně poštou do 31.5.2109. 

e-mail: l.belicova@seznam.cz

poštovní adresa:

SPPC, z.s.
Novotného lávka 200/ 5
116 68 Praha 1 - Staré Město

Programový výbor

Ing. David Bayer
Ing. David Bříza
Ing. Luděk Juřica

Kontakt

Organizační zajištění a informace:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC, z.s.
Novotného lávka 200/ 5
116 68 Praha 1 - Staré Město

 

                                                                                                              

 

Generální partner

ANDRITZ Fiedler GmbH

Partneři konference