XX. Mezinárodní konference

PAPÍR A CELULÓZA 2019


12. - 14. června 2019

P R O G R A M

 

 

 


středa 12.6.2019

 

 

Generální partner

ANDRITZ Fiedler GmbH

Partneři konference

  

 

 

    dopoledne příjezd účastníků
  12:00–13:00 Oběd
 

 

 

  11:00 - 13:00 Prezence účastníků konference 
     
 

13:00

Oficiální zahájení konference
Jan Gojný, předseda SPPC, z.s. Praha
Štefan Boháček, místopředseda SPPC, z.s. Praha

Hlavní trendy v celulózo-papírenském průmyslu SR
Miroslav Vajs, Štefan Boháček, Juraj Dlhopolček, Maroš Kováč
Zväz celulózo-papierenského priemyslu, Banská Bystrica

Oběhová ekonomika EU a její dopady na papírenský průmysl
Jaroslav Tymich, prezident ACPP Praha

  14:00

Poslání SPPC a jak může pomoci s rozvojem firmy a zaměstnanců
Jan Gojný, předseda 
SPPC, z.s. Praha

Kryolýza a její vliv na krystalickou strukturu celulózy- aktuální výzkumné aktivity na VÚPC
Štefan Boháček
VUPC a.s., Bratislava

     
  15:00–15:30 Přestávka, občerstvení
     
  15:30

 

Příprava papíroviny před 100 lety
Ivo Charvát, odborný konzultant, Miloš Lešikar, 
ACPP Praha

Zhodnocení shody se závěry BAT v závodech pro výrobu buničiny, papíru a lepenek 
Milan Flíček
CENIA Praha

     
  17:00 Diskuze a závěr dne
     
  19:00 Společenský večer – oslava 50 let od založení SPPC
     
 

 

čtvrtek 13.6.2019

     
  9:00

 

Vstupní kontrola a testování sběrových papírů 
Kristína Karlíková, Štefan Šutý
Technická univerzita Bratislava

Výstupní a mezioperační kontrola v Mondi Štětí a.s.
Juraj Kilian
Mondi Štětí a.s.

Příprava látky pro dekorační a tapetový papír
Ondřej Vozár
Papcel a.s., Litovel

     
  10:30–11:00 Přestávka, občerstvení
     
  11:00

 

Je možné optimalizovat nebo upravit váš rozvlákňovač pod PS?
Peter Lukáč
Voith Paper, Ravensburg

Optimalizace odstraňování nečistot a lepivých reziduí v jemném třídění
Uwe Wolf
ANDRITZ Fiedler GmbH, Regensburg, Německo

Refining proces: customization leads to optimiozations
(Proces rafinace: zákaznické úpravy vedou k optimalizaci)

Michele Ghibelini
Airaghi, Itálie

     
  12:30–14:00 Oběd
     
  14:00

 

Stroje řady BlueLine & komponenty pro optimalizaci funkčnosti
Armin Volk
Voith Paper, Ravensburg

Význam on-line měření z pohledu optimalizace recyklačních a deikinkových procesů
Daniel Wätzig
BTG Instruments GmbH, Wessling, Germany

     
  15:00–15:30 Přestávka, občerstvení
     
  15:30

 

Měření lepivých částic v systémech PS a způsoby ošetření
Per Carlsson
Solenis Švédsko

Cesta k dekarbonizaci papírenského průmyslu. Kde hledat energetické úspory?
Josef Zbořil
emeritní člen ACPP, SP ČR a EHSV Brusel 

     
  17:00 Diskuze a závěr konference
     
  19:00 Společenský večer
 

 


12 - 13. 6. 2019

     
 

 

Studentská posterová sekce v průběhu celé konference
     
 

 

pátek 14. 6. 2019

     
  10:00

 

Exkurze ve firmě Vetropack Moravia Glass a.s., Kyjov. 
Doba trvání exkurze bude 1,5 – 2 hodiny. 
Účastníci budou rozděleni do skupin s průvodcem.
Do přihlášky uveďte závazně Váš zájem o účast na exkurzi!