O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

Místo konání


Vložné

  • pro členy SPPC 3 700,- Kč
  • pro nečleny SPPC 4 500,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

  •  náklady na stravování
  • organizační a technické zajištění konference
  • souhrn přednášek na CD
  • společenský večer a exkurzi.


Ubytování

SPPC zajistila rezervaci ubytování v místě konání konference – Wellness Hotel Diana Velké Losiny.
Součástí přihlášky k účasti na konferenci je i přihláška na ubytování.
Úhradu za ubytovací služby si provede každý účastník individuálně na recepci v hotovosti nebo kartou.

V případě naplněné kapacity Hotelu Diana, doporučujeme si osobně rezervovat ubytování v Lázeňském hotelu Eliška nebo Dependaci Gazárka.

Rezervační kancelář: e-mail: rezervace@lazne-losiny.cz
                                    telefon: 583 394 122


Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v předsálí za poplatek 10 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

  • vložné
  • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 120613

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 5.6.2013


Kontakt:

Odborný garant:

Ing. Josef Kindl

e-mail: josef.kindl@mondi.cz

 
Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1