P R O G R A M

 


 

středa 12.6.2013

12.– 14. cervna

Studentská posterová sekce

v průběhu celé konference

 

Příjezd účastníků konference, oběd

 

9:00-13:00

 

Prezence účastníků

 

13:00

Slavnostní zahájení konference 

J.Gojný – místopředseda SPPC
Š.Boháček – místopředseda SPPC
Ivo Klimša – prezident ACPP
Miroslav Vajs – prezident ZCPP SR
 

13:30

Zelená ekonomika a rozvoj – příležitost nebo hrozba?
J. Zbořil, clen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel

Celulózo-papierenský priemysel a zelená ekonomika
A. Geffert, J. Geffertová, TU Zvolen

Bezpečné a dostupné dodávky elektrické

energie pro papírenský průmysl

J. Gojný, Univerzita Pardubice

Význam certifikace PEFC pro papírenský

průmysl

S. Slanina, výkonný ředitel PEFC ČR

 

15:30 –16:00

prezence účastníků konference

 

16:00

Dostupnost vláknin pro průmysl papíru a celulózy a jejich konkurenční využití
J. Placek, E. Vyklická , Wood&Paper a.s., Ivančice

Výroba bioetanolu druhej generácie na báze celulózy-najrozšírenejšej makromolekuly
v prírode
Š. Bohácek, M. Fišerová, M. Letko, K. Černá, A. Pažitný, VÚPC Bratislava

Výskum a vývoj spracovania rástlinej biomasy na FCHPT STU v Bratislave
I. Šurina, Š. Šutý, M. Vrška, R. Tino, K. Vizárová, M. Jablonský, S. Kirschnerová,
STU Bratislava

   
  Závěrečná diskuze k přednáškám 1. dne
   
19:30

Společná večeře a neformální společenské setkání

   


 

čtvrtek 13.6.2013

 

 

08:00 –09:00

prezence účastníků konference

 

09:00

 

Rozviňme budoucnost
M. Mensink, CEPI
Nové podmínky v kombinované výrobě elektřiny a tepla a výrobě elektřiny z 
obnovitelných zdrojů v Mondi Štětí
P. Malý a kol., Mondi Štětí
Kapacitně variabilní vakuum systém a efektivní odvodnění v NIPu přináší 
velké úspory energií
J. Ujmonen, Runtech Systems Finsko

 

10:30–11:00  Přestávka, občerstvení
11:00

 

Snížení mlecí energie enzymatickou úpravou celulózy
P. Balcárek, Wöllner Austria GmbH

Zelená chemie – Buckmanovy enzymy Maximazy
I. Loosvelt, Buckman Europe

Potenciál úspor energie v papírenském průmyslu, identifikace
a realizace za využití moderních metod a nových technologií
B. Maur, Lang-Hafner, Rakousko

 

12:30–13:30  Oběd
   

13:30

 

Optimalizace výroby papíru, energetické úspory – technologie PS PAPCEL
P. Vařeka, PAPCEL Litovel

Optimalizácia využitia tepla a vody v Mondi SCP Ružomberok
T. Šutto, Mondi SCP Ružomberok

Změna koncepce energetiky Biocelu Paskov a.s. v souvislosti
s přechodem na výrobu viskózové buničiny
V. Podmolík, Biocel Paskov

 

15:00–15:30  Přestávka, občerstvení
   
15:30

Využití IC reactoru, úspora nákladů na klasickou BČOV a využití bioplynu jako paliva
L. Vavrínek, L. Jurica, Morava Paper Žimrovice

Snižování energetické náročnosti při výrobě papíru – technologická
koncepce linek PL PAPCEL – dosažené výsledky na provozech v Ruské federaci
I. Válka, PAPCEL Litovel

 

17:00 Zakončení konference

 

   

19:30-24:00

Společná večeře a společenský večer

 

 

 

 pátek 14.6.2013

 

8:30

 

Diskuze a individuální konzultace s přednášejícími a vystavovateli

 

9:30

 

Exkurze do Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách nebo
do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně