P R O G R A M

 


 

středa 17.6.2015

17.– 18. června

Studentská posterová sekce

v průběhu celé konference

 

Dopoledne příjezd účastníků
 
11:00-13:00

 

Prezence účastníků

 

12:00-13:00 Oběd
 

13:00

Slavnostní zahájení konference 

J.Gojný – předseda SPPC
Š.Boháček – místopředseda SPPC
P. Sedláček – prezident ACPP
M. Vajs – prezident ZCPP SR

 

13:30

Papírenské stroje v ČR v letech 1990 - 2015
I. Charvát, odborný konzultant

Přehled papírenských strojů v SR
M. Vajs, Š. Boháček, J. Dlhopolček, J. Gigac

Nový stroj na výrobu balicích papírů PS 7 v Mondi Štětí
O. Veselý, Mondi Štětí a. s.

 

15:30 –16:00

Přestávka, občerstvení

 

16:00

Vliv instalace TOP FORMERU na kvalitativní vlastnosti papíru vyráběného na stroji PS6 v Mondi Štětí a.s.
J. Kilian, Mondi Štětí a. s.

Využití kombinace second hand a nových zařízení při rekonstrukci papírenského stroje
L. Juřica, Smurfit Kappa Czech, Morava Paper Žimrovice

Případová studie rekonstrukce a přenos papírenského stroje z EU do Ruska
J. Gottfried, PAPCEL Litovel

   
17:30 Diskuze, závěr
   
19:30

Společenský večer v Hotelu Ludmila

   


 


čtvrtek 18.6.2015
 

 

 

09:00

Univerzita Pardubice - jediné papírenské vysokoškolské pracoviště v ČR
J. Gojný, O. Mikala, Univerzita Pardubice,Oddělení dřeva, celulózy a papíru


Vzdělávání a výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů surovin na ODCP Bratislava - STÚ v Bratislavě
M. Vrška, K. Vizárová, Š. Šutý, M. Jablonský, R. Tiňo, I. Šurina, STU Bratislava

 

10:30–11:00 Přestávka, občerstvení
 
11:00

 

Valmet - Přestavby papírenských strojů - změna druhu
J. Oikarinen, J. Medvecký, Valmet Corporation, Finsko

Přesná regulace běhu síta papírenského stroje
M. Stärk, EMA Německo

Optimalizace vakuových systémů papírenských strojů a možnosti úspor v této oblasti
A. Haselgrubler, Runtech Systems Oy, Finsko
 

12:30–13:30 Oběd
   

13:30

 

Povrchové klížení škrobem
B. Ninness, M. Diebel, Asten Johnson

Jiná cesta ke zvýšení výkonu plstěnců v lisové sekci
L. Vargic, Voith Paper Fabric and Roll Systems, Slovensko

Minimalizace energetické náročnosti papírenských strojů zvýšením účinnosti rekuperace tepla
A. Pažitný, Š. Boháček, P. Medo, J. Balberčák, V. Kuňa, J. Schwartz, Výzkumný ústav papíru a celulózy Bratislava

 

15:30 Diskuze a závěr konference
   
17:30 Večerní prohlídka Zámku Mělník

 

20:00

Společenský večer v Hotelu Ludmila

 

 

 

 
pátek 19.6.2015

 

9:30

 

Exkurze v Mondi Štětí a. s.
(doporučujeme zájemcům o účast na této exkurzi vzít si s sebou pevnou uzavřenou obuv)

 

 
                 úvod                                                                                                      organizační pokyny                                                                                 přihláška