HOME
 
 

Odborné semináře

    

  Program semináře

 

  Organizace semináře

 

  Přihláška

S P O N Z O Ř I   A K C E  

  Voith GmbH   

Metso

  Buckman Laboratories, Inc.

Společnost průmyslu papíru a celulózy

Odborná skupina Papír – tisk – obaly

Vás zve na

odborný seminář

 

Příprava papíroviny


24. a 25. listopadu 2010


Hotel Kraví hora  BořeticeSeminář je určen pro technology, vedoucí výroby, mistry, kvalitáře


Odborný garant semináře: Ing. Ivo Charvát
                                            Ing. Peter Discantiny
 

Organizační pokyny

Místo konání: Hotel Kraví hora

                       Bořetice 461
                       www.kravihora.cz
 

Rezervace ubytování:  je zajištěna prostřednictvím SPPC ve dvoulůžkových pokojíchv Hotelu Kraví hora Bořetice.

Platbu za ubytovací službu si uskuteční každý účastník individuálně v
hotovosti, nebo platební kartou přímo v recepci hotelu. Vaše
požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění
rezervace!
 

Firemní prezentace: Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu v předsálí za poplatek 5 000,- Kč .

Přihlášky na seminář (formulář přihlášky - formát WORD), případně prezentačního stolu zasílejte e-mailem nebo urychleně poštou nejpozději do 18.11. 2010 na adresu:

Společnost průmyslu papíru a celulózy

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

nebo e-mailem : l.belicova@seznam.cz

Vložné:

Vložné na seminář je stanoveno takto :

  1. vložné pro nečleny SPPC       2 500,- Kč
     
  2. vložné pro členy SPPC           2 000,- Kč
     

Ve vložném je zahrnuto:

- organizační a technické zajištění konference
- souhrn přednášek a společenský večer
- náklady na stravování


Ve vložném není zahrnuto:

- ubytování, které si hradí účastníci přímo v ubytovacím zařízení.

Vložné uhraďte bankovním převodem nejpozději do 18. 11. 2007 na účet číslo :

51431011/0100
u Komerční banky Spálená 51, Praha 1

IBAN 6001000000000051431011
SWIFT : KOMBCZPPXXX

variabilní symbol 241110

IČ (SPPC) : 00539813
DIČ (SPPC): CZ00539813

 

Doklad o úhradě předložte, prosím, u prezence.

Daňový doklad zašleme na vyžádání.

SPPC není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Informace:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

e-mail : l.belicova@seznam.cz

tel.: 777 313 897

 

zpět úvod

 
Program semináře 

24. listopadu 2010 

  9:00 - 10:00

10:00 - 10:10 

 

Prezentace účastníků 

Zahájení semináře 
(I. Charvát, předseda SPPC Praha )

Blok I. :  
strojní zařízení

 

 
 

Jak ušetřit energii a náklady před nátokemPS
(K. Sledzik, Voith Ravensburg, SRN)

Optifiner refiner Pro 1 – revoluční koncept mlecího zařízení pro 21. století
(B. Tomis , Metso Paper CZ)
 

11:00-11:30
 
přestávka, občerstvení
 
  Zpracování nápojových obalů Tetrapak
( R. Kmeco, Papcel Litovel )

Mletí při nízkém zatížení i konzistenci – nové možnosti zlepšení vlastností papíru a úspory energie
(K. Koskenhely, AFT , Finsko )
 

12:30-13:30
 
oběd
 
Blok II. : chemie, stickies  
  Praktické zkušenosti s produkty firmy CTP
(M. Kumeth, CTP Schwabmünchen, SRN )

Řešení problému stickies v přípravně sběrového papíru
(J. Klokočík, SHP Harmanec , SR )
 

14:30-15:00
 
přestávka, občerstvení
 
 
Right Size – dramatické zvýšení stabily emulze ASA
(L. Pejchal, Buckman Lab.,  CZ )
Blok III. :
přístroje
Proč měřit ionogenitu a zetapotenciál
(L.Wolff, Emtec Lipsko, SRN )

Morfologie vláken a přístroje na její sledování
(H. Karlsson, Lorentzen & Wettre , Švédsko )
 

16:30 diskuze a závěr
19:30 Společenský a diskuzní večer v Hotelovém vinném sklepu

25. listopadu 2010 
 

  

Individuální konzultace s přednášejícími a dodavateli

zpět úvod