O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y
 

Místo konání
 • Kongresové centrum,
  Výstaviště 1
  Brno2


Vložné

 • pro členy SPPC 1 800,- Kč
 • pro nečleny SPPC 2 200,- Kč

Prezentace firmy a výrobků

 • zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v předsálí za poplatek 5 000,- Kč.


Platby- číslo účtu

Poplatek za:

 • vložné
 • účast na setkání v Moravské chalupě
 • případně prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 040511

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na konferenci, setkání v Moravské chalupě a případně na pronájem prezentačního stolu zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 22. 4.2011


Kontakt + informace:

Odborný garant:

Ing. Ivo Charvát

tel.: 602 403 353

e-mail: ivo.charvat@tiscali.cz

 
Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz nebo papir.tisk@csvts.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1