O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y
 

Místo konání


Vložné

  • pro členy SPPC 2 200,- Kč
  • pro nečleny SPPC 2 700,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

- náklady na stravování
- organizační a technické zajištění konference
- souhrn přednášek
- společenský večer

Ubytování

Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna prostřednictvím SPPC v Hotelu Zámek Čejkovice případně Hotelu Albor Čejkovice.
Platbu za ubytovací službu
si uskuteční každý účastník individuálně v hotovosti, nebo
platební kartou přímo v recepci hotelu.
Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění rezervace.

Prezentace firmy a výrobků

  • zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v předsálí za poplatek 5 000,- Kč.


Platby- číslo účtu

Poplatek za:

  • vložné
  • případně prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 231111

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na seminář a případně na pronájem prezentačního stolu zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 5.11.2012


Kontakt + informace:

Odborný garant:

Ing. Tereza Ferzíková
Ing. Ivo Charvát
Ing. Peter Discantiny


Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

zpět na web SPPC