HOME
 
 

Odborné semináře

  

  Program semináře

 

 

 

Společnost průmyslu papíru a celulózy

Odborná skupina Papír – lepenky – obaly

Vás zvou na

odborný seminář

 

zaměřený na aktuální problematiku obalů ze skládačkových a vlnitých lepenek


4.-5. dubna 2012


Boskovice

 
 

Připravovaný program této zajímavé konferenční akce je následující: 


 

 

 


 

Trendy ve výrobě obalů z papírů a lepenek

Jana Žižková

Historie a současnost obalů, výrobní kapacity, sortiment, přednosti a nevýhody a především optimální konstrukční řešení obalů ze skládačkových a vlnitých lepenek. Současná situace a perspektivy v odborném školství, zaměřeném na obalovou techniku a design.

Statistiky - aktuální situace v základních surovinách na výrobu obalů

Klaus Renner, Miloš Lešikar, ACPP, Štětí

Přehled statistických údajů o výrobě, exportech, importu a spotřebě v ČR u skládačkové lepenky, vlnité lepenky, linerů, flutingu a balicích papírů

Trh sběrového papíru v ČR jako součást globálního trhu

Jaroslav Tymich, EURO WASTE, a.s., Štětí

Přednáška obsahuje informace o vývoji trhu sběrového papíru v České republice v porovnání s Evropou a světem. Detailně popisuje vývoj po roce 2008 a aktuální situaci. V přednášce jsou popsány všechny hlavní ukazatele trhu sběrového papíru jako spotřeba, sběr, export, import, celkově a dle jednotlivých skupin kvalit sběrového papíru.

V závěrečné části bude je přiblížena předpověď dalšího vývoje trhu a očekávané legislativní změny jak v EU tak ČR, které trh výrazně ovlivní.

Obaly z vlnitých lepenek z německo-českého pohledu

Šárka Pěkná, Palm Gruppe CZ, Praha

Na úvod představení skupiny Palm a poté seznámení se zkušenostmi z německé výroby vč. jejích trendů v porovnání s požadavky a nároky českého trhu:

- vztah mezi nároky na kvalitu a cenovými požadavky,

- používání vlnitých lepenek a vícecestných obalů,

- udržitelný rozvoj obalů,

- výrobní technologie jako pomocník při volbě materiálů.

Zkušenosti z výroby skládaček

Miroslav Bauch, Bauch, Navrátil a spol., Nové Město n. M.

Technické nároky na špičové skládačky a jejich skutečné uplatnění na trhu (systém prindor/foiler), náhrada horké ražby v tiskovém stroji.

Zkoušení vlnitých lepenek

Erich Novák, CIVEST SK, Velké Leváre

Jak ve skutečnosti vypadají nejrůznější druhy vlnitých lepenek z hlediska svých kvalitativních parametrů - nejnovější poznatky.

Zkušenosti s aplikací Braillova písma na skládacích a lepících automatech skupiny BOBST
Význam 100 % kontroly výsledných obalů - program Zero Fault Packaging

Jaroslav Nykl, Bobst Group Central Europe, Brno

Skupina Bobst Group, leader ve výrobě technologií na zpracování obalů, přišla již v roce 2006 jako první na světě s unikátní technologii, umožňující aplikaci tzv. Braillova písma na svých skládačkách a lepičkách.

Náplní přednášky bude představení zkušeností s touto technologii po více než 5 letech od uvedení na trh s celosvětově více než 300 úspěšnými instalacemi, novinky v této oblasti, reakce na evropskou legislativu a integrace tohoto systému do programu tzv. Zero Fault Packaging. Důraz na poskytnutí maximální garance pro zabezpečení výsledné špičkové kvality obalů a představení připravovaných novinek v této oblasti kontroly kvality.

Braillské popisky na obalech zboží – krok k integraci nevidomých

Mgr. Viktor Dudr, Metodické centrum odstraňování bariér SONS, Praha

Těžká vada zraku nebo úplná slepota zcela zásadním způsobem omezují příjem informací potřebných k nejběžnějším činnostem. Popisky v Braillově slepeckém písmu na obalech některých skupin maloobchodem hromadně distribuovaného zboží by přispělo ke zvýšení samostatnosti této skupiny lidí a tedy ke zvýšení jejich sebevědomí.

Referát popíše potřebu takových popisků včetně poznámek k demografické situaci v ČR, upozorní na parametry Braillova slepeckého písma a nutnost jejich dodržení, upozorní na některé z technologií vhodných pro tento účel.

Hlavně se pak zaměří na doporučení skupin zboží, jehož obaly by měly být takovými popisky opatřeny a na obsah takto sdělených informací.

Měření Braillova písma

Jörg Hempel, PTS Heidenau, Německo

Způsoby měření Braillova písma na farmaceutických obalech dle DIN EN 15823

Použití NIR spektroskopie při hodnocení a predikci užitkových vlastností papíru – zaměřeno na fluting

Juraj Gigac, VUPC Bratislava

Uplatnění NIR spektroskopie při kontrole kvality základní suroviny na výrobu vlnitých lepenek- flutingu.

 

Po přednáškovém programu odborného semináře Společnosti průmyslu papíru a celulózy Papír – Lepenky - Obaly bude opět připraven také dostatečný prostor pro odbornou diskuzi. Poté bude následovat společenský večer ve Western parku Boskovice.
 

zpět úvod