HOME
 
 

Odborné semináře

  

  Program semináře

 

  Organizace semináře

 

  Přihláška

S P O N Z O Ř I   A K C E  

  PTS Heidenau   

AB Lorentzen & Wettre, Kista

  Civest Slovakia s.r.o., Veľké Leváre

 

Společnost průmyslu papíru a celulózy

Odborná skupina Papír – tisk – obaly

Vás zvou na

odborný seminář

 

Nástroje na zvýšení efektivity ve výrobě a zpracování

 papírů a lepenek

 


20. a 21. listopadu 2007


Konferenční sál Hotelu Zámek v ČejkovicíchSeminář je určen pro výrobce papíru a lepenek a jejich zpracovatele, manažery na
všech úrovních řízení, technology, kvalitáře, pracovníky údržeb a výroby

 

Organizační pokyny

Místo konání: Konferenční sál Hotelu Zámek v Čejkovicích ( okres Hodonín )

Ubytování: V místních ubytovacích zařízeních.

Pořadatel není vzhledem k omezeným ubytovacím kapacitám schopen zajistit pro každého účastníka ubytování v jednolůžkových pokojích.

Firemní prezentace: Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu v předsálí , případně samostatné prezentační místnosti za poplatek 5 000,- Kč .

Přihlášky na seminář (formulář přihlášky - formát WORD), případně prezentačního stolu zasílejte nejpozději do 12.11. 2007 na adresu:

Společnost průmyslu papíru a celulózy

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

nebo e-mailem : l.belicova@seznam.cz

Vložné:

Vložné na seminář je stanoveno takto :

  1. vložné pro nečleny SPPC       1 950,- Kč
     
  2. vložné pro členy SPPC           1 600,- Kč
     
  3. pro doprovázející osoby na spol. večer     500,- Kč

 

Ve vložném je zahrnuto:

- organizační náklady pořadatele
- náklady na pronájem sálu a technické vybavení
- oběd a občerstvení 20.11.

Náklady na společenský večer hradí sponzoři

 

Ve vložném není zahrnuto:

- ubytování , které si hradí účastníci přímo v ubytovacím zařízení.

Vložné uhraďte bankovním převodem nejpozději do 15. 11. 2007 na účet číslo :

51431011/0100 u Komerční banky Praha 1

(IBAN 6001000000000051431011)

variabilní symbol 201107

 

Doklad o úhradě předložte, prosím, u prezence.

Daňový doklad zašleme na vyžádání.

SPPC není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Informace:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

e-mail : l.belicova@seznam.cz

tel.: 777 313 897

 

zpět úvod

 
Program semináře 

20. listopadu 2007 

  9:00 - 10:00

10:00 - 10:10 

10:10 - 10:40


10:40 - 11:10

 

 

11:10 - 11:30

11:30 - 12:00


12:00 - 12:3012:30 - 13:00 13:00 - 14:00

14 :00 - 14:30
 


14:30 - 15:00

 

15:00 - 15:30


15: 30 – 16:00 

19:00 – 24:00

Prezentace účastníků 

Zahájení semináře 

Význam diagnostiky a správné údržby papírenských zařízení
(P. Discantiny , Bratislava )

Zlepšení účinnosti přípravny látek – vliv geometrie na spotřebu energie
(G. Tichler, Voith B.V. Vaassen , NL)

 

přestávka , občerstvení

Lepší údržbou a servisem k vyšší efektivitě zvlňovacích strojů
(A. Balduk , BHS Corrugated b.v. Doesburg, NL)

Pravidelné hloubkové čištění rastrových válců z pohledu
ekonomické efektivity
(J. Mihálik , Civest Slovakia s.r.o., Veľké Leváre, SR)

Transformace údržby papírny s využitím outsourcingu
(D. Štencel, Smurfit Kappa Czech, Žimrovice )


oběd

Poloprovozní zařízení v PTS Heidenau jako nástroj pro optimalizaci technologie a vývoj nových výrobků
( H. Berger, S. Schramm , PTS Heidenau, SRN)

Automatizované zkoušení papíru. Zvýšení efektivnosti prostřednictvím L&W Autoline 400
(K.M.Ekblad ,AB Lorentzen&Wettre , Kista , Švédsko)

Význam preventivní údržby zkušebních přístrojů
(E. Novák, Civest Slovakia s.r.o., Veľké Leváre, SR)

Diskuze, ukončení oficiální části semináře

Společenský a diskusní večer ve vinném sklípku Hotelu Zámek v Čejkovicích

 

21. listopadu 2007 
 

  8:00 - 12:00  

Individuální konzultace s přednášejícími a dodavateli

zpět úvod